INTRODUCTIE

 

Elke dag worden we – net zoals een visser – geconfronteerd met een zee van mogelijkheden. En toch vissen we te dikwijls op wat we gewoon zijn te vangen en kiezen we doorgaans voor de meest gevangen vis aan de beste prijs. Nochtans zitten er in dezelfde netten tal van andere vissoorten die we onvoldoende kennen maar misschien net iets beter zijn. Niet veel duurder, maar vooral anders.

 

Met de Lightbox wil Igepa de plejade aan specifieke mogelijkheden in papierkeuze demonstreren. Zowel voor gestreken en ongestreken ‘witte’ standaardpapieren bundelt Igepa de voordelen en toepassingen van elke soort zodat u over een tool beschikt om gedetailleerde en weloverwogen keuzes te kunnen maken.

 

De meerwaarde van het gedrukte product ligt vandaag in de visuele en tactiele eigenschappen. Hoewel niet elke vis dezelfde is, beschouwen we ze nog te veel als gelijken. En zo vergaat het ook ons papier. De Lightbox wil een leidraad zijn om u de verschillen aan te tonen en u de juiste keuzes te laten maken. Licht draagt tenslotte de belofte van een betere toekomst in zich.

 

Vriendelijke groet,

Igepa